Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen € 25,- euro en kunnen niet gedeclareerd worden.
3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 10 dagen.
4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL38ABNA0252608828 ten name van Fysio van de Kamp te
Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
5. Indien de volledige betaling niet binnen 10 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsmail. Deze herinnering geldt ook als ingebrekestelling.
6. De herinnering stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 5 dagen aan ons te voldoen.
7. Indien wij niet binnen 5 dagen na de datum van de herinnering uw betaling hebben ontvangen, ontvangt u een aanmaning, dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
8. Wanneer de volledige betaling binnen 5 dagen na aanmaning niet ontvangen is bent u in verzuim. Vanaf dat moment wordt de betaling overgedragen aan een deurwaarder. De kosten hiervan worden volledig verhaald op de schuldenaar en komen bovenop het bestaande factuurbedrag plus de wettelijke consumentenrente.
9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Kom weer in beweging! Maak een afspraak

×

Stuur ons een Whatsappje!

× Stuur hier direct een bericht